گروه زيست شناسي ناحيه3 قم
ارائه اخبار و مقالات علمی مربوط به زیست شناسی

همکاران عزیز خسته نباشید

سوالات مربوط به مسابقه ی علمی دبیران زیست شناسی در ادامه آمده است .

همکارانی که مایل به شرکت در مسابقه هستند میتوانند پاسخ سوالات را تا تاریخ ۱۱ / ۹ / ۸۷ ( یازدهم آذر ) به گروه های آموزشی متوسطه ناحیه سه تحویل نمایند

برای پاسخگویی میتوانید از کتب گایتون و کمپبل استفاده نمایید .

با تشکر گروه زیست شناسی ناحیه سه


کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطۀ ناحیۀ 3

سئوالات مسابقۀ علمی دبیران زیست شناسی ناحیۀ ۳ قم

 

۱ - در یک فرد غذا خورده و در یک شخص ناشتا رفتار انقباضی روده از چه نوع است ؟ مشخصۀ رفتار انقباضی شخص ناشتا چیست ؟

۲ - به ترتیب هورمونهای سکرتین و گاسترین چه تآثیری بر دریچۀ پیلور دارند ؟

۳ - چه بخشی از رودۀ باریک روده بند ندارد ؟

۴ - چرا خوردن غذاهایی که جو دارد از افزایش LDL خون جلوگیری می کند ؟

۵ - الف - چرا ائوزینوفیلها در حساسیت ها افزایش می یابند ؟ب- چگونه و با چه روشهایی انگل ها را از بین می برند ؟

۶ - چرا معالجۀ یک عفونت مزمن با آنتی بیوتیک در دراز مدت موجب اختلال در انعقاد خون می شود ؟

۷ - بیماری میاستنی گراویس چگونه بوجود می آید ؟

۸ - کاهش یون کلسیم در بدن به ترتیب بر روی دریچه های سدیمی و پتانسیل آرامش چه تآثیری دارد ؟

۹ - الف - میزان ترشح هورمون اپی نفرین به نور اپی نفرین در بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه چگونه است ؟ب- هر یک از این هورمونها کدام دسته از رگهای خونی را منقبض وکدامیک را منبسط می کنند ؟ج- تفاوت این دو هورمون در هنگام استرس چیست ؟

10-چرا آنزیمهای لیزوزومی غشاء لیزوزوم را از بین نمی برند ، توضیح دهید ؟

11-فقدان هورمونهای انسولین وتیروکسین چه تاثیری بر غلظت کلسترول خون دارد ؟

12-منظور از سن سیتیوم چیست ؟

13-به دنبال افزایش co2خون ،PH خون کاهش خفیفی خواهد داشت . فعالیت کدام بخش از بافت گرهی در این زمان بیشتر میشود؟

14- تفاوت تهویه در پستانداران و پرندگان از جهت مسیر جریان هوا چیست ؟

15-علت زرد وقرمز بودن مغز استخوان چیست ؟

16-آ نتی ژنهایA وB به جز گلبول قرمز بر روی سلولهای کدام بافتهای بدن یافت می شوند ؟

17- علت بیماری تحلیل عضلانی دوشن وعلائم آن چیست ؟

18- در تشکیل آکروزوم اسپرم کدام اندامک نقش مهمی دارد وچگونه این عمل را انجام می دهد ؟

19- افزایش ا ستروژن در مرحلۀ فولیکولی با افزایش ا ستروژن در مرحلۀلوتئالی نتایج متفاوتی دارد ، علت چیست ؟

20-در جنین انسان منظور از سلولهای آمبریوبلاست وصفحۀ پرو کوردال چیست ؟

21- برای هر یک از انواع جفت نام برده شده ٬ جانوری را مثال بزنید .

الف - پراکنده :            ب - تکمه ای :            ج – منطقه ای :            د- قرصی :

22- بیماری خطرناکی که به دلیل افزایش فشار داخل چشم وتحت فشار بودن عصب بینایی ایجاد می شود چه نام دارد ؟

23-کلروفیل از نظر شیمیایی جزو کدام گروه از مواد آلی محسوب می شود ؟

24- ا لف – ویژگیها ی گیاهان تک لپه و دو لپه را از نظر برگ گل و ریشه بنویسید . ب- این گیاهان از نظر فراوانی وقدمت نسبت به هم چگونه اند ؟

25- چرا گیاه دارواش از تیرۀ لورا نتاسه را نیمه ا نگل می گویند ؟

26- یرقان همو لیتیک ویرقان ا نسدادی هریک چگونه ایجاد می شود ؟

27- هر یک از عبارتهای ستون الف با یکی از عبارتهای ستون ب ارتباط دارد ، عبارتهای مرتبط را مشخص کنید .

ستون ا لف                                                                        ستون ب

الف –فراوانی یکسان بین زنان ومردان دارد ودر

شجره نامه تعداد افراد مبتلا زیاد است                                    1 - صفت اتوزومی بارز

ب – اغلب در زنان شجره نامه فراوانتر است .                           2- صفت اتوزومی نهفته

ج- فراوانی یکسان بین زنان ومردان دارد ودر

شجره نامه تعداد افراد مبتلا کم است .                                   3 - صفت بارز وابسته به X

د – اغلب در مردان شجره نامه فراوانتر است .                          4- صفت نهفته وابسته بهX

ه – فقط در مردان دیده می شود .                                         5- صفت نهفته وابسته به Y

28- اگرn رمز درmRNA وجود داشته باشد ،به هر یک از موارد زیر پاسخ دهید :

ا لف – تعداد حرکت ریبوزوم :

ب – تعداد پیوند پپتیدی در پلی پپتید ساخته شده :

ج – تعداد رمز وضد رمز واردشده به جایگاهP :

د – تعداد رمز وضد رمز وارد شده به جایگاهA :

 


موضوعات مرتبط: مسابقات، نمونه سوال
[ یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:23 ] [ حسن باقری ] [ ]

The health is not every thing without health every thing is nothing.

 امراض ازآسمان نميايند

 بدن انسان كاملترين ماشيني است كه خداوندخلق كرده وبه طوررايگان دراختيارما قرارداده بهمين علت فاقدارزش بوده وقدرآنرا نميدانيم. ريشه اكثربيماريها زندگي ناسالم وتغذيه غلط است. درهرثانيه درهريك از70 بيليون سلول انسان هزاران كارخانه درحال سوخت وسازند شامل ريبوزومهاي پروتئين سازانواع آنزيمها وهورمونها وميتوكندريها كه كوره هاي سلولندومولدانر‍‍‍‍‍‍ژي.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍


---

ارسالی از طرف خانم معصومه بدری دبیر زیست شناسی ناحیه سه


موضوعات مرتبط: مقالات دبیران، مطالب علمی
برچسب‌ها: تغذیه, ویتامینها, مواد معدنی, بیماری ها
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۷ ] [ 8:26 ] [ حسن باقری ] [ ]
   «اعلام نفرات برترمسابقات مسابقات آزمايشگاهي زيست»

رتبه    نام ونام خانوادگي  آموزشگاه          نمرةكتبي(از25)   نمرةعملي(از75)   نمرةنهايي(از100)     

اوّل     فاطمه علي اكبري   حضرت معصومه(س)  16/19               5/57                 66/76

دوّم      ندا حبيبي            حضرت معصومه(س)  83/15               5/54                33/70

دوّم  زهراكريمي مزرعه شاهي    خديوي1          33/13               57                   33/70

سوّم   محمّدهادي ضيايي           شاهد              15                75/52               75/67           

چهارم   محمّدشايسته               شاهد           66/11              75/52                41/64

پنجم    محمّدامين مرادي           بعثت1              10                   53                     63

ششم    محمّدصادق موحّدين    وليعصر            33/8                  54                  33/62


موضوعات مرتبط: اخبار
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:59 ] [ حسن باقری ] [ ]
گزارش فعاليتهاي گروه زيست شناسي ناحية3 استان قم درنيمسال تحصيلي اول سال86-87

1- بررسي وارزشيابي اوراق امتحاني وتعيين طرّاحان برتر

2- برگزاري جلسةگروه زيست شناسي ناحيه

3-تهيةبروشورجهت توزيع درجلسةگروه

4- جمع آوري چندحلقهCDآموزشي مربوط به زيست وقراردادن دربانكCDگروه جهت استفادةهمكاران

5- هماهنگي بادرمانگاه آموزشي فالي و بازديدهمكاران ازاين مركز

6- ايجاديك وبلاگ براي گروه زيست شناسي ناحيه3جهت تعامل اطّلاعاتي باهمكاران

آدرس وبلاگ: http://qomzist3.blogfa.com

7- برگزاري جلسةرفع اشكالات وتبادل تجربه بين همكاران

8- تهيه وتكثيرگاهنامه باعنوان «پيك زيست شناسي» (دوشماره)

9- بازديدازمدارس وگاهي نيزازكلاس همكاران

10- برگزاري جلسةفوق العاده جهت تبادل اطّلاعات ورفع اشكال درميان همكاران.

11- برگزاري دوجلسه كارگاه آموزشي تشريح موش

12- برگزاري مسابقة طرح پرسشهاي فرادانشي ازكتاب زيست وانتخاب نفربرتر

13- ارزشيابي بخش كتبي مسابقات آزمايشگاهي .

14- بازديدازمركزاستانداردقم به همراه گروه شيمي وفيزيك


موضوعات مرتبط: اخبار
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:57 ] [ حسن باقری ] [ ]
« مياستني گراويس »

مياستني گراويس يك بيماري مزمن عضلاني است كه موجب ضعف وخستگي غيرطبيعي وزودرس ماهيچه هاي ارادي مي شود. اين ضعف حاصل نقصي درانتقال پيام عصبي به ماهيچه هامي باشد. اين بيماري ندرتاًكشنده است امّازماني كه مرتبط باتنفّس مي شودمي تواندتهديدكنندةحيات باشد. شيوه هاي جديددرمان اين بيماري توانسته تسكين دهندةعلائم اين بيماري درافرادمبتلاباشدوآنهارادرداشتن يك زندگي طبيعي ياري بخشد.

*علائم مياستني گراويس چيست؟

درحملةاوّل، بيماري باضعف عضلاني عمومي وشديدرخ مي دهد ولي دربيشترموارد،علائم اوّليه گوناگون بوده وتشخيص صحيح بيماري رابامشكل روبرومي سازد. اوّلين علامت قابل توجّه كه زيادديده شده است،ضعف ماهيچه هاي چشم است. بيماري ممكن است دراين ناحيه(چشمها)بماند ياروندآن به سمت ماهيچه هاي بلع،جويدن، صحبت كردن وحركتي نيزپيشرفت كند. دربيماران مختلف علائم متفاوتي بروزمي كندولي به طوركلّي اين علائم شامل:سستي(افتادگي)يك ياهردوپلك(پتوزيس)، تاربيني، دوبيني، ضعف عضلات محرّكةچشم،شل راه رفتن وتلوتلوخوردن،ضعف دربازوها،دستهاوانگشتان، اختلال دربلع واختلال درتنفّس مي باشد.دوعلامت اخير،خطرمهمّي درمبتلايان محسوب مي شود. شدّت ضعف عضلاني ازبيماري به بيمارديگر،وحنّي دريك بيماردرساعات مختلف روزمتفاوت است. اين ضعف باورزش كردن وهمچنين درپايان روز(فعاليتهاي روزمره)بدترشده وعموماًبااستراحت كردن تسكين مي يابد.

*چه كساني به مياستني گراويس مبتلامي شوند؟

اين بيماري درهرگروه سنّي ودرهردوجنس ممكن است ظاهرشود،ولي شيوع آن درزنهاتقريباًدوبرابراست. بيماري واگيردار نيست ووراثتي نيزدرنظرگرفته نمي شود. اگرچه مطالعات اخيرنشان مي دهدكه بيشتر درخانواده هاي خاصّي اتّفاق مي افتد.

مادةشيميايي استيل كولين معمولاًباعث انتقال پيام عصبي ازعصب به رشتةماهيچه اي مي شود وباعث انقباض ماهيچه مي شود دراين بيماري تعدادگيرنده هاي استيل كولين ويامحلهاي دريافت موادشيميايي كاهش مي يابد. شواهدي وجوددارندكه نشان مي دهندكمبودگيرنده هاي استيل كولين دراثرحملةسيستم بدن به اين گيرنده هاست ودرخون اغلب بيماران، پروتئينهاي دفاعي ياهمان آنتي بادي هاي غيرطبيعي برعليه اين گيرنده هايافت شده است ولذامياستني گراويس به عنوان يك بيماري خودايمني به شمارمي رود. دانشمندان درحال تحقيق دربارةعواملي هستندكه باعث مي شودپاسخ خودايمني توليدشود. دربسياري ازبيماران غدةتيموس دراين امردخالت دارد.

*نقش تيموس درمياستني گراويس چيسيت؟

سلولهاي تيموس بخشي ازاجزاي سيستم ايمني طبيعي بدن راتشكيل مي دهند. تيموس كه درقسمت سينه قرارگرفته دردوران نوزادي عموماًبزگتراست وبه تدريج باافزايش سن كوچك مي شود.به طوري كه درافرادبالغ به سختي مي توان آن را فعّال درنظرگرفت. امّاافرادمبتلابه مياستني گراويس داراي تيموس غيرطبيعي هستندكه در10 الي 15 درصدمواردداراي تومور بوده وتيموماز ناميده مي شودكه غالباً بي خطربوده ولي دربعضي مواردهم خطرناك مي باشد.اگرچه ارتباط تيموس با مياستني گراويس كاملاً شناخته نشده است امّابه نظرمي رسدكه اين غدّه باتوليدآنتي بادي برعليه گيرنده هاي استيل كولين ياسايرموادمؤثّر درانتقالات عصبي- ماهيچه اي درارتباط است.

*درمان مياستني گراويس:

استفاده ازدارووجرّاحي به تنهايي ياتوأماً موفّقيت نسبي دردرمان اين بيماري داشته است وبه بسياري ازبيماران درداشتن زندگي عادي وطبيعي كمك نموده است.

مرحلةاوّل درمان معمولاًبادارويي تحت عنوان واسطه هاي استيل كولين استرازكه تقويت كنندةفرايندانتقال عصبي-      ماهيچه اي است انجام مي شود. ضمن اينكه اين داروهانقص اصلي كه درگيرنده هاي استيل كوليني وجودداردبرطرف نمي كند امّااثراستيل كولين راكه به ماهيچه ها پيام فعّاليت مي دهد طولاني مدّت ترمي كند. درمان باواسطه هاي استيل كولين استراز سودمنداست ولي دراغلب بيماران براي بازگشت آنهابه فعّاليتهاي طبيعي،كافي نيست.

 

مرحلةبعدي درمان معمولاًتيمكتومي يابرداشت غدةتيموس است. بعدازتيمكتومي تسكين موقّت يابهبودقابل ملاحظه اي دربيشترازنيمي ازحالات بيماري رخ مي دهد.

براي برخي بيماران ممكن است درمان استروئيدي توصيه شود. استروئيدهاوديگرداروهاي سركوب كنندةايمني اغلب بسيار مؤثّرند وباسركوب سيستم ايمني بدن،درمان موقّت علائم راايجادمي كنند. متأسفانه اين داروهااثرات وخيمي خصوصاًدر استفادةطولاني مدّت ازآنهادارند.

يك روش درمان به نام «پلاسمافرزيس» براي كمك به افرادداراي علائم خاص ومشكل آفرين بيماري مياستني گراويس ارائه شده است.

*پلاسما فرزيس چيست؟

به بعضي ازبيماران باهيچ يك ازدرمانهاي قديمي نمي توان كمك كرد.حالات(علائم)آنهاممكن است ادامه يابدو فردبدترشود تاجايي كه تقريباًدچارفلج عمومي ومشكلات خطرناك تنفّسي شود. برخي ازاين بيماران بعدازدرمان پلاسمافرزيس به فعاليتهاي عادي بازگشتند.

پلاسمافرزيس يك روندگستردةتعويض پلاسماي خون است كه به وسيلةدانشمندان حامي MDAبه صورت درماني براي مياستني گراويس درآمده است. اين اعمال باعث حذف آنتي بادي وسايرمواددخالت كننده درانتقال جريانهاي عصبي ازدرون خون است. باوجودي كه پلاسمافرزيس نقش  ارزشمند وحياتبخشي بردرمان مياستني گراويس بازي مي كند، پرخرج و         وقت گيربوده وخالي ازخطرنيست.

*بحران درمياستني گراويس چيست؟

حالات بحراني وقتي رخ مي دهندكه بيماري درفردمبتلا،به سمت مشكلات تنفّسي پيشرفت كند. بنابراين نياز به خدمات بيمارستاني وتنفّس دستگاهي پيداخواهدكرد. بحران ممكن است باهرگونه استرس دربدن ازجمله عفونت،فشارهاي احساسي، فعاليت فيزيكي، قاعدگي، بارداري وياحتّي حسّاسيتهاي بدن عليه داروهابه وجودآيد. بيماران درمرحلةبحراني به رسيدگي سريع دارويي براي حلّ مشكلات تنفّسي مرگ آفرين نيازدارند.                     

 

           برگرفته ازسايت:WWW.MDA.COM 

« ترجمه وارسال توسّط همكارگرامي :بيتازند»


موضوعات مرتبط: مطالب علمی
برچسب‌ها: بیماری ها, ایمنی, خودایمنی
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:55 ] [ حسن باقری ] [ ]

چندنمونه ازسؤالات فرادانشي مربوط به كتاب علوم زيستي وبهداشت

باتشكّرازاستادگرامي سركارخانم ابراهيمي به خاطرارسال اين سؤالات

(درضمن طبق ارزشیابی به عمل آمده خانم ابراهیمی درمسابقه سوالات فرادانشی مقام اول راکسب نمودند که انشاالله هدیه ای به رسم یادبود به ایشان تقدیم می گردد)

 

1- لیپیدها و هیدراتهای کربن را مورد مقایسه قرار دهید، دو تفاوت و دو شباهت بین آنها ذکر کنید.

2- در سیب آنزیمی وجود دارد که باعث می شود وقتی پوست سیب کنده شود، بافت آن قهوه ای رنگ شود، ولی اگر سیب پوست کنده را بلافاصله در آب بجوشانیم، قهوه ای رنگ نمی شود، چرا؟

3- چرا افرادی که دائما به کارهای فکری می پردازند، باید غذاهایی بخورند که در آنها مقدار زیادی هیدرات کربن وجود دارد؟

4- سیب زمینی آب پز نسبت به سیب زمینی سرخ کرده انرژی کمتری به ما می دهد، علت این تفاوت در چیست؟

5- کودکی به کم خونی مبتلا است، به نظر شما رژیم غذایی این کودک باید شامل چه ترکیباتی باشد؟

6- والدین کودکی که مبتلا به نرمی استخوان است، به پزشک مراجعه نموده اند. پزشک علاوه بر تجویز دارو، به ایشان توصیه کرده که چند ساعت در روز، کودک را در معرض نور خورشید قرار دهند، علت این توصیه چیست؟

7- چرا علاوه بر تقسیم میتوز،انجام تقسیم میوز هم دربدن لازم است؟

8- چرابرای رشد و ترمیم انسان، تخم مرغ بهتر از نان است؟

حلزون ها، از جلبک ها و گیاهان آبزی تغذیه می کنند.

سوسک های آبزی، دافنی ها و نوزاد سنجاقک های کوچک را شکار می کنند.

هیدر، دافنی را شکار می کند.

نوزاد سنجاقک، از جلبک ها تغذیه می کند.

دافنی ها، جلبک ها را می خورند.

الف- از مجموعه این اطلاعات، یک شبکه غذایی درست کنید.

ب- تولید کنندگان این شبکه غذایی را مشخص کنید.

ج- یک هرم از موجودات استخر ترسیم کنید و در آن، هر سطح تغذیه ای را نشان دهید.

9- برای هر یک از روشهای زیر، دلایل علمی ذکر کنید:

الف- حتی غذایی هم که در یخچال باشد، سر انجام فاسد می شود.

ب- غذای منجمد شده ای را که از فریزر در آوریم، باید فورا مصرف کنیم.

ج- اگر شیر پاستوریزه در یخچال نماند، فورا خراب می شود.

د- بیسکویت را می توان بدون کپک زدگی تا مدت ها نگهداشت.


موضوعات مرتبط: نمونه سوال
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:52 ] [ حسن باقری ] [ ]

چندنمونه ازسؤالات فرادانشي مربوط به كتاب زيست وآزمايشگاه2
باتشكّرازاستادگرامي سركارخانم نجّارقمي به خاطرارسال اين سؤالات1- شخصي به طورمادرزادي فاقدتيموس است.اين شخص درمعرض ابتلابه چه بيماريهايي مي باشد؟

2- نوعي باكتري مولّدگلودرد داراي آنتي ژنهايي شبيه آنتي ژنهاي سلولهاي سطحي قلب مي باشد.به نظر شمابا ابتلابه گلودرناشي ازاين نوع باكتري،چه اختلالاتي ممكن است دربدن به وجودآيد؟

3- چرا تصاويري كه روي روي نقطةكورمي افتندديده نمي شوند؟

4- چرادرجاي كم نور،رنگ اشيارانمي توان به خوبي تشخيص داد؟

5- چراگاهي عفونتهاي طلاني مدّت گلو،منجربه عفونت گوش مياني هم مي شود؟

6- مردي 50ساله به ديابت مبتلامي باشدوباوجودي كه قندخون اوبسياربالاست امّاپزشك براي اوانسولين تجويزنكرده است.چرا؟

7- چرانورونهاي حسّي دندريت نسبتاً بلندي دارند؟


موضوعات مرتبط: نمونه سوال
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:51 ] [ حسن باقری ] [ ]

چندنمونه ازسؤالات فرادانشي مربوط به كتاب زيست وآزمايشگاه1
باتشكّرازاستادگرامي سركارخانم شاهنجرين به خاطرارسال اين سؤالات1- باكشيدن شكلي عمل اختصاصي آنزيمهارانشان دهيدوعلّت اختصاصي بودن عمل آنزيمهارامشخّص كنيد.

2- باآزمايشي ساده،شناسايي چربيهاراازسايرموادنشان دهيد.

3- باتوجّه به نقش سلولهاي زير،مشخّص كنيدچه اندامكهايي رابيشتردارند.

4- الف)سلولهاي جگر ب)سلولهاي تخمدان ترشّح كنندةهورمونهاي جنسي ج)ماهيچه د)گلبول سفيدترشّح كنندةپادتن ه)گلبول سفيدفاگوسيتوزكنند و)پارانشيم ذخيره كنندةنشاسته

5- كدام اندامكهاي سلول مي توانندمستقلاًعمل پروتئين سازي راانجام دهندونيزميتوانندمستقلاًتقسيم شوند؟

6- دربيماري ميوپاتي ،ميتوكندريهاي فردساختاراصلي خودراازدست مي دهدودچاراختلالاتي مي شود.به نظرشماتظاهرات اين بيماري درفردچگونه خواهدبود؟

7- درسال اوّل خوانديدكه دربيماري كواشيوركور(كمبودپروتئين)آب به درون بافتهانفوذكردهوفردظاهراًچاق به نظرمي رسدباتوجّه به اطّلاعاتي كه امسال كسب كرده ايدبگوييدعلّت نفوذآب به درون بافتهادراين بيماري چيست؟

8- ميتوكندري توانايي تغييرشكل دارد. درچه صورتي تعدادكريستاهادرميتوكندري افزايش مي يابد؟

9- درخانواده اي كودكي باانگشتان به هم چسبيده به دنياآمده است.احتمالاًكدام اندامك نقش خودرابه خوبي انجام نداده است؟

10- چه فرايندي باعث مي شودازيك سلول تخم، چندين نوع سلول به وجودبيايد؟آيااين فراينددركلني ولوكس ديده مي شود؟

11- چراگياهاني كه ساقه هاي علفي دارندبااينكه ساختمان چوبي ندارند امّااستحكام كافي براي برافراشته ماندن رادارند؟

12- چراحيوانات زخمهاي خودراليس مي زنند؟

13- شرح آزمايشي رابنويسيدكه بتوان باآن آنزيم كاتالازوآميلازراازهم تشخيص داد.

14- چه موقع مقدارهورمون گاسترين وسكرتين درخون افزايش مي يابد.

15- درچه صورتي ايجادسنگ صفرامنجربه بيماري زردي مي شود؟

16- چراتعدادضربان قلب وتنفّس درافرادورزشكار(نسبت به افرادعادي)باانجام يك فعاليت چندان افزايش نمي يابد؟

17- درطي يك حادثه، ميخي به قفسةسينةشخصي فرورفته است وگفته مي شودبدون وجودامكانات بيمارستاني نبايدآن ميخ راخارج كرد.به نظرشماعلّت اين گفته چيست؟

18- چرابافت مغز،نسبت به سايرقسمتهاي بدن كمتردچارعفونت مي شود؟


موضوعات مرتبط: نمونه سوال
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:51 ] [ حسن باقری ] [ ]

فوايد زهر زنبور عسل( ارسال شده توسط استاد قلیچ خانی )

  

مهم ترين استفاده زهر زنبور عسل مربوط به خاصيت ضد رماتيسمي آن است . اين خاصيت و ويژگي فاسد نشدن زهر زنبور در اثر تحريك غدد هيپوفيز بر آدرنال بوده و با آزادسازي كورتيزول همراه مي باشد . در ده بيمار داوطلب كه بايد به مدت چهار روز اپي تراپي مي شدند ، آزادسازي كورتيزول آزمايش گرديد. به طور متوسط آنها توسط پنج زنبور عسل گزيده شدند . سپس ، از آنها به مدت چهار روز خون گيري شد كه براي اندازه گيري سطح كورتيزول مورد استفاده قرار مي گرفت . همچنين ، طي اولين روز آزمون ، به علت سطح پايه كورتيزول ، آزمون زهر انجام نشد .
نتايج نشان داد كه به مدت سه روز متوالي هيچ افزايش معني داري در سطح كورتيزول بروز نكرد و فقط در بين سه بيمار هيجاني افزايش جزيي در سطح كورتيزول مشاهده شد .
نتايج آزمايش بيماري هاي مختلف كه در آن از زهر زنبور عسل استفاده شده ، در جدول يك نشان داده شده است . به طور ميانگين ،قدرت درمان زهر زنبور در بيماري هاي مختلف 68 درصد برآورد شد كه طي مدت شش ماه تا دو سال آزمايش گرديده بود ، قريب به هفده بيمار كه از ناحيه آرنج دست رنج مي بردند ، با زنبور درماني بهبود يافتند و سپس آماده جراحي شدند تا مفصل جايگزين شود . مشخص شده است كه زهر زنبور براي درمان بيماران مبتلا به آرتروز ، بسيار مفيد است . به طور مثال ، در يك بررسي براي درمان آرتروز زانو از زهر زنبور استفاده شد كه طي آزمايش آسيب شناسي زهر بر درمان زانو كاملا موثر بوده است كه در تمام مراحل ، نيش زنبور زنده بكار برده شد و بر روي نقاط مورد نظر با متوسط شش نيش و در دو مرحله انجام گرفت .
 

تعداد افراد درمان نشده 

تعداد افراد درمان شده 

تعداد افراد آزمايش شده 

نوع بيماري

9

17

26

درمان مفاصل زانو 

1

3

4

درد مفاصل مچ پا 

7

27

34

درد مفاصل ناحيه پشت 

11

20

31

درد ناحيه شانه 

-

6

6

درد اعصاب جانبي 

4

19

23

درد استخوان هاي كف پا 

-

8

8

دردهاي نقرس 

6

19

25

درد مفاصل غير مشخص 

5

7

12

درد مفاصل روماتيسمي 

1

2

3

درد مفاصل استخوان وتر پا 

اخيرا زهر ليوفيليز شده ( پودر) را براي بيماران تجويز مي كنند كه اين روش مناسب تر و مفيدتر است . همچنين‌، با استفاده از سرنگ مي توان عمق تزريق زهر را انتخاب كرده و سپس آن را تزريق نمود. فقط در سه بيمار اثرات جانبي مشاهده شد كه در يك حالت سختي در تنفس خودبخودي و در دو حالت ديگر ، تحريكات و جوش هاي پوستي ظاهر شد كه با قرص هاي ضد حساسيت معالجه شدند . عموما مشكل اصلي زهر درماني خارش پوست بوده است . براي كنترل اين علايم نيز مقداري عسل روي آن ناحيه و در مدت پنج تا بيست دقيقه پخش مي گرديد .
اثر سريع و موثر زهر درماني در بيماراني كه از ناحيه كف پا و استخوان پنجه بزرگ رنج مي بردند ، مشاهده شد . معمولا درد اين ناحيه به علت سوزش عصب پشتي ديجيتال بر پنجه بزرگ ايجاد مي شود. زهر تزريق شده در نزديكي سر استخوان ( مچ دست ) به سرعت به عصب ديجيتال روي پوست مي رسد. درمان موثر با زهر در اين گونه موارد به علت تاثير روي بافت عصبي رخ مي دهد .
براي تاثير عمل زهر بر بافت هاي عصبي ، روي بعضي حيوانات آزمايشگاهي نظير موش ، ماهي و نرم تنان ، آزمايش به عمل آمد . تزريق زهر در ناحيه كمر موش به ميزان 2 ميلي گرم زهر به يك موش 20 گرمي ، سبب پاراليز موقتي اعضاي بخش پسين اعصاب شد ، در حالي كه بعضي قطرات زهر در ماهي طلايي آكواريوم به ازاي دو ميلي گرم زهر در يك ليتر آب در 25 گرم وزن ماهي ، باعث پاراليز نقاط مختلف شد .
اين آزمايش ها با نتايج بررسي « منژ» تاييد شد كه نشان داد زهر زنبورهاي راسته بال غشاييان روي سيناپس و عصب ماهيچه عمل مي كند و نيز سبب توقف بعضي كانال هاي يوني به ويژه Ca2+ و K+ مي شود .
بنابراين ، تاثير ويژه بر سيستم عصبي تا توقف يا آهسته كردن درد ، علت كاهش درد با تزريق موضعي زهر بوده كه در همه بيماران مشاهده شد . اما اين تئوري به طور كلي علت اصلي درمان را توضيح نمي دهد ، در صورتي كه در بررسي هاي بعدي ، مواردي از بيماري بررسي شد كه علايم ضايعات كلاسيكي نظير تومور، تغيير رنگ ، سايش استخواني و ناراحتي و غير فعال بودن استخوان سازي وجود داشت و در اثر تزريق زهر زنبور ، بهبود يافتند .
همچنين ، زهر زنبور عسل خصوصيات ضد آماسي ويژه اي دارد و در نهايت مي توان گفت كه فرآوده هاي زنبور عسل به ويژه زهر زنبور عسل حاوي مواد مهمي براي درمان هاي پزشكي است كه نياز به بررسي هاي بيشتر دارد


موضوعات مرتبط: مقالات دبیران، مطالب علمی
برچسب‌ها: درمان, کورتیزول, ایمنی
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:49 ] [ حسن باقری ] [ ]

حدود 600 میلیون سال پیش (در ابتدای دوران پالئوزوئیک)، همزمان با گسترش حیات در خشکی، نخستین بی مهرگان پر سلولی به نام تریلوبیت ها در دریاها پدید آمدند که جد بند پایان امروزی به شمار می روند. اولین تریلوبیت بنام “اوله نوس” (olenellus) نامگذاری شده است. تریلوبیت ها بیشتر در آب های کم عمق ساکن بوده و بر بستر دریاها زندگی می کردند. 

تریلوبیت ها با داشتن بدنی بندبند و پوشش سخت خارجی مشخصند. آنها موجوداتی دریایی بوده که در انتهای پالئوزوئیک (حدود 250 میلیون سال پیش) منقرض شده اند. طول بدن این جانوران ۱۰-۲ سانتیمتر و به ندرت تا ۷۵ سانتیمتر می رسیده است.چون بدن آنها از طول و عرض به سه قسمت (سر، سینه و دم) تقسیم شده است، آنها را تریلوبیت می گویند. عناصر اسكلتي در سر و دم به يكديگر متصل بوده و غير قابل حركت هستند. این قطعات، فقط در ناحيه سینه (شامل 20 تا40 قطعه) نسبت به يكديگر حركت دارند. بنابراين تريلوبيت مي توانسته از سطح شكمي تا شود. اسكلت آنها از فسفات كلسيم، كيتين و برخي مواد معدني دیگر تشكيل شده است. نر و ماده تريلوبيت ها از نظر جنسیتی از يكديگر جدا هستند.

تريلوبيت ها نیز همانند ديگر بند پايان، به طور مكرر پوست اندازي مي كرده اند.

 تريلوبيتها، جانوران دريايي منقرض شده، داراي پوسته سخت مي باشند كه در درياهاي ميليونها سال قبل مي زيستند.تريلوبيتها، در آغاز دوران پالئوزوييك(بيش از 500ميليون سال قبل)ظهورکردند و در دوره پرمین پسین(284میلیون سال قبل)منقرض شدند. دوره کامبرین، تحت عنوان عصر تریلوبیتها شناخته می شود.

تریلوبیتها بسیار فراوان و بسیار متنوع بودند. بیش از 15000گونه تریلوبیت، شناسایی شده است. بعضی از تریلوبیتها در کف دریا می خزیدند، برخی شنا می کردند و برخی دیگر با جریانهای اقیانوسی جابه جا می شدند. احتمالا غذای گونه های مختلف تریلوبیت متفاوت بوده است. بعضی از آنها گیاهخوار بودند(گیاهان را می خوردند)، برخی خرده خوار بودند(مواد فاسد شده را مي خوردند) و برخي ديگر لاشخور بودند(مردارها و لاشه ها را می خوردند).

آناتومی: تریلوبیتها، بی مهرگان دریایی بودند که پوسته ای سخت و سه قسمتی داشتند(بخش محوریو دو بخش جانبی)، از این رو آنها را تریلوبیت نامیده اند. بدن این جانوران به سه بخش تقسیم می شود، سفالون(سر)، توراکس(سینه) قطعه قطعه شده و پیژیدیم(قطعه دم). این آرتروپودها، پاهای متصل شده، چشمان مرکب و آنتن داشتند. اندازه آنها بین کمتر از یک چهارم اینچ(6/0سانتیمتر)تا بیش از 2فوت(6/0متر)در تغییر بود.

 

دفاع و محافظت: بسیاری از تریلوبیتها، خارهای محافظتی داشتند. بعضی از آنها می توانستند خودشان را مثل توپ جمع كنند و برخي از آنها كف دريا را حفر مي كردند.


موضوعات مرتبط: مطالب علمی
برچسب‌ها: تکامل, فسیل
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:44 ] [ حسن باقری ] [ ]

گلسنگها تنها گیاهان موجود در تبلور گیاهی جهان هستند که آنها را درهیچ یک از رد ه های گیاهی نمی توان طبقه بندی کرد. گلسنگها از یک بخش قارچی( جذب کننده مواد معدنی) و یک بخش تولید کننده غذا (از راه فتوسنتز)، تشکیل می شوند. روابط بیولوژیکی ایجاد شده در گلسنگها (همزیستی) تکامل بسیار موفقی را در ترکیب قارچها و بخش همزیست فتوسنتز کننده آن ایجاد کرده که در نهایت باعث بوجود آمدن نزدیک به ۱۴۰۰۰ گونه از گلسنگها در جهان شده است. گلسنگها در حاصلخیزی خاک، و رشد گیاهان روی آن، ایجاد خاک از سطح صخره سنگهای لخت یا قلوه سنگها تاثیر داشته و از طرفی به عنوان منبع غذایی، مصالح لانه سازی، پناهگاه برای حیوانات ، پرندگان و سایر مهره داران مورد استفاده قرار می گیرند انسان از گلسنگها به عنوان غذا و وسایل تزیینی، صنایع رنگرزی به عنوان دارو، سم، و فیبر و الیاف استفاده می کنند. همچنین گلسنگها در تهیه عطر، ادکلن و تهیه آنتی بیوتیک مورد استفاده قرار می گیرند.با آن که گلسنگ ها از شگفت انگیز ترین و متداول ترین موجودات روی زمین هستند و صرف نظراز پوشش روی درختان، هشت در صد از سطح کره خاکی را اشغال می کنند، به نقش مهم اکولوژیکی آنها توجه نمی شود. گلسنگ ها به دلیل زندگی چند موجود زنده در کنار یکدیگر بیش از گیاهان و جانوران که بصورت انفرادی زندگی می کنند دارای زیبایی می باشند. هر تال گلسنگ نتیجة همزیستی دراز مدت قارچ با جلبک سبز، سبز-آبی و یا ترکیبی از آنها می باشد. گلسنگ ها علاوه بر نقشی که به طور طبیعی در تشکیل خاک، تداوم شبکة غذایی، تاثیر در تراکم پوشش گیاهی و کنترل جمعیت نرم تنان دارند، به لحاظ داشتن انواع هیدرات کربن، پروتیین، آنیوتیک و سایر متابولیت های ثانویه، از زمان نخستین تمدن چینی و مصری تا به امروز، مصارف خوراکی و دارویی نیز دارند. از میان ۱۷۰۰۰ گونه گلسنگ شناخته شده از سراسر دنیا، خواص دارویی تعداد محدودی از آن ها شناسایی شده است. بررسی مجموعه انتشارات گلسنگ های ایران (۲۰۰۴-۱۸۶۰) نشان داد که تاکنون Esculenta Everson Lecanora ساکن زمین های نیمه بیابانی استپ های ناحیه ایرانو-تورانی، Peltigera canina (L.) Willd. و Xanthoria parietina از ایران گزارش شده اند، که به ترتیب دارای مصرف خوراکی، درمان هاری و یرقان می باشند گلسنگها در طب سنتی به عنوان ضد سرفه، ضد بیماریهای ششی مورد استفاده قرار می گیرند. کاربردهای داروسازی مواد گلسنگی توسط دانشمندی بنام Zopf در سال ۱۹۰۶ درکتاب Zopf’s monography مورد استفاده قرار گرفته است.(۱۹۶۶). Subramanian داروهایی از گلسنگها را گزارش کرده است. (۱۹۸۵) Hanssan و Schadler ،(۱۹۸۸) Richardsoon و (۱۹۸۸) Schindler در باره خواص دارویی گلسنگها اطلاعاتی ارایه کرده اند. مطابق آخرین تحقیقات صورت گرفته روی کاربرد های بیولوژیکی گلسنگها و مواد گلسنگی کارهای صورت گرفته را می توان به اشکال زیر تقسیم بندی کرد. فعالیتهای آنتی بیوتیکی، فعالیتهای آنتی توموری و آنتی موتا ژنی ،فعالیتهایی علیه ویروس ایدز، فعالیتهای آلرژنیک ، فعالیتهای بازدارنده رشد گیاهان ، فعالیتهای بازدارنده آنزیمی


موضوعات مرتبط: مطالب علمی
برچسب‌ها: همزیستی, همیاری, اکوسیستم, فتوسنتز
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:42 ] [ حسن باقری ] [ ]

The image “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Electric-eel.jpg/240px-Electric-eel.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

مارماهی الکتریکی (نام علمی: electrophorus electricus) جاندار آبزی و مهره‌داری است از رده شعاع‌باله‌ها، راسته برق‌ماهیان (Gymnotiformes)، خانواده کاردماهیان پشت‌برهنه (Gymnotidae).

مارماهی برقی غیر عادی‌ترین گونه ماهی هاست. این ماهی قادر است شوک‌های الکتریکی قوی تا 600 ولت تولید کند و از آن برای شکار و دفاع از خود استفاده کند. این ماهی در طبقه خود (طبقه مارماهیهای الکتریکی امریکای جنوبی) به عنوان یک شکارچی درجه یک شناخته شده است بطوریکه هیچ جانور دیگری جرات ندارد که برای خوردن این نوع ماهی خطر مرگ به‌وسیله جریان برق را به جان بخرد.

The image “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Electric-eel2.jpg/200px-Electric-eel2.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

تولید برق

مار ماهی الکتریکی ضربانهای الکتریکی منحصر بفرد خود را به گونه‌ای شبیه باتری بوجود در می‌‌آورد که در آن توده‌ای از بشقابک‌ها جریان برق تولید می‌کنند. این ماهی‌ها به‌وسیله توده صفحات الکتریکی (حدود 500 تا 600 صفحه) قادر است شوک‌های الکتریکی با ولتاژ 500 و جریان یک آمپر تولید کند. اگر چه گزارشها نشان می‌‌دهد که جانورانی هم وجود دارند که قادرند ولتاژهای بالا تری تولید کنند ولی این موضوع اصلاً مهم نیست چرا که همین مقدار جریان می‌تواند هر جانوری را بی حس و یا از حمله منصرف کند.

ماهیهای جوانتر ولتاژهای کمتری (در حدود 100 ولت) تولید می‌کنند. این ماهیها قادرند شدت برق خروجی را تغییر دهند مثلاً برای شکار جریانهای برق کمتر و برای بی حس کردن شکار و دفاع از خود جریانهای برق بیشتری تولید کنند.

مطالعه این گونه‌ها برای برخی از پژوهشگران بویژه آنهایی که از acetylcho linesterase و A.T.P آنها استفاده می‌کنند، جالب بنظر می‌‌رسد.

از آنجائیکه این گونه‌ها قادرند در هنگام آشفتگی و سراسیمگی شوک‌های الکتریکی متناوب و قوی را در مدت زمان طولانی (دست کم یک ساعت) تولید کنند بدون اینکه نشانه‌ای از خستگی در آنها دیده شود، محققان علاقمندند که دقیقا از چگونگی آن مطلع شوند.

گربه ماهی الکتریکی (Malapterurus electricus) و ماهی چهارگوش الکتریکی (Torpedo mamorata T.californica) از جمله گونه‌های مشابه مارماهی الکترکی بشمار می‌‌آیند.

اگر چه این مار ماهی‌ها در طبقه خود معمول و متداول هستند و در اکثر اکواریوم‌های عمومی یافت می‌شوند، ولی عادت آنها در تولید شوکهای الکتریکی حتی هنگامی که به آرامی لمس می‌شوند. باعث شده است که نگهداری آنها توسط اکثر آماتورها در خانه خطرناک بنظر برسد. علاوه بر این بخاطر ابعاد بزرگ این ماهی‌ها نگهداری آنها برای اکثر افراد غیر ممکن است و فقط کسانی قادرند از آنها نگهداری کنند که واقعا به اینکار علاقمند باشند.

کشورهایی همچون استرالیا شدیدا نگهداری این ماهیها را ممنوع کردند چرا که ممکن است این ماهیها به حیات وحش فرار کنند و به یک خطر عمومی تبدیل شوند.

این گونه آنچنان غیر عادی است که تابحال چندین بار طبقه بندی شده است. اصولا گونه در Gtymnotus هستند که بعدا نام Electropheridae به آنها داده شد و به یک گونه از Gtymnotidae در کنار Gtymnotus‌ها تترل یافتند.

مهار مارماهی‌های الکتریکی در برنامه تلویزیونی «عامل ترس» به عنوان یک هنر نمایی نمایشی به تصویر کشیده می‌‌شد. اگر چه مار ماهی‌ها نسبتاً کوچک بودند (کمتر از 30 سانتی متر) ولی شوک‌های الکتریکی تولیدی آنها درد زیادی را در رقابت کنندگان بوجود می‌‌آورد.


موضوعات مرتبط: مطالب علمی
برچسب‌ها: جانوران, حواس, دستگاه عصبی
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:41 ] [ حسن باقری ] [ ]
1- بررسي وارزشيابي اوراق امتحاني وتعيين طرّاحان برتر

2- برگزاري جلسةگروه ناحيه

3-تهيةبروشورجهت توزيع درجلسةگروه

4- جمع آوري چندحلقهCDآموزشي مربوط به زيست وقراردادن دربانكCDگروه جهت استفادةهمكاران

5- هماهنگي بادرمانگاه آموزشي فالي جهت بازديدهمكاران ازاين مركز

6- بازديدازوضعيت تدريس زيست شناسي دردبيرستانهاوبازديدازكلاسهاي همكاران

7- ايجاديك وبلاگ براي گروه زيست شناسي ناحيه3جهت تعامل اطّلاعاتي باهمكاران

آدرس وبلاگ: http://qomzist3.blogfa.com

8- برگزاري جلسةرفع اشكالات وتبادل تجربه بين همكاران

9- تهيه وتكثيرگاهنامه باعنوان «پيك زيست شناسي»


موضوعات مرتبط: اخبار
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:40 ] [ حسن باقری ] [ ]

 

نوعي ميمون دم درازاست كه ازراسته ي نخستيها(primates)مي باشد.لمور ها فقط در جنگل های جزیرهء ماداگاسکار در سواحل آفریقا زندگی می کنند.آنها نادرند،زیرا انسان ها جنگل هایی را که لمورهادر آن زندگی می کردند،نابود کرده اند. هر چند که لمور ها با دم های بلندشان شبیه میمون هایند،امّا زيرراسته ي آنها از ميمونها جدا مي باشد(ميمونهااز زيرراسته ي simioides هستند امّا لمورها از زيرراسته ي prosimioidesياپيش ميمونها هستند.)

   لمور ها بیشتر وقت خود را روی درختان بلند می گذرانند،اما لمورهای دم حلقه ای معمولا روی زمین دیده می شود.بعضی لمورها دم راه راه دارند و از آن برای پیغام دادن به لمورهای دیگر استفاده می کنند.

   آی آی مانند بقیهء لمورها در شب فعال است و از چشمان درشت و گوش هایش برای پیدا کردن غذا و آگاه شدن از خطر استفاده می کند.این جانور،یک انگشت میانی خیلی دراز در هر یک از پنجه های جلوی خود دارد که از آن برای بیرون کشیدن حشره ها و کرم ها از سوراخ های درختان و گذاشتن آن در دهانش استفاده می کند.

   ایندری نایاب،بزرگترین لمور است و گاهی اندازهء آن به 3.1 متر می رسد.ایندری بین لمورها غیر عادی است،چون در روز بیرون می اید تا غذا پیدا کند و دم بسیار کوچکی دارد.


موضوعات مرتبط: تصاویر، مطالب علمی
برچسب‌ها: جانوارن
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:37 ] [ حسن باقری ] [ ]

دانشمندان از روی سنگواره‌هایی که به دست آورده اند انسان های اولیه یا " هومو" ها را به سه گونه تقسیم کرده اند. انسان ماهر(هوموهابیلیس)،انسان راست قامت(هوموارکتوس)، و انسان دانا(هوسوساپینس).

نخستین نمونه های انسان راست قامت در چین به دست آمده است. به همین سبب این انسان اولیه را" انسان پکن" نیز نامیده‌اند. نمونه هایی که از این انسان در افریقا و اندونزی به دست آمده نشان می دهد که برآمدگی پیشانی و آرواره ها در انسان راست قامت کمتر شده است. این انسان مهارت بیشتری در ساختن ابزارهای سنگی داشت و می‌توانست تندتر و راحت‌تر حرکت کند.


موضوعات مرتبط: تصاویر، مطالب علمی
برچسب‌ها: تکامل, انسان
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:35 ] [ حسن باقری ] [ ]
كورتيزول يك هورمون استروئيدي است كه ازلايةمياني بخش قشري غدةفوق كليه به خون ترشّح مي شودوباعث اعمال زيردربدن مي شود:

1-تجزيةپروتئنهاوتبديل آنهابه قنددركبد(دراثراين فرايندميزان گليكوژن كبدي هم افزايش مي يابد.)

2-كاهش مصرف گلوكزبه وسيلةسلولها(بيشترزيست شناسان معتقدندكه كورتيزول درمرحله اي بين ورودگلوكزوتجزيةنهايي آن،مستقيماًمصرف گلوكزرابه تأخيرمي اندازد.

اين دوعمل كورتيزول كه باعث افزايش قندخون مي شوددربعضي مواردمي تواندايجادكنندةنوعي ديابت به نام ديابت فوق كليوي باشد.دراين نوع ديابت هم مانندديابت لوزالمعده اي براي بيمارانسولين تجويزمي شود.

3-زيادشدن چربي خون وواداركردن سلولهابه اكسيداسيون چربيها(البته جالب است بدانيم كه افرادي كه مبتلابه ترشّح بيش ازحدّكورتيزول       مي باشند دچارنوعي چاقي خاص مي شوندكه درآن چربي بيشتردرنواحي سروسينه رسوب مي كندومنظره اي شبيه بوفالودرفردبه وجودمي آورد كه اين چاقي به خاطراين است كه مقدارزيادكورتيزول باعث بيش ازحدغذاخوردن درفردمي شودبه طوريكه سرعت رسوب چربي دربدن ازسرعت اكسيدشدن آن بيشترمي شود.

4-دخالت درترميم زخمهاورفع التهابها (هنگاميكه دراثريك آسيب موضعي قسمتي ازبدن ملتهب شده باشدترشّح كورتيزول زيادمي شوداين هورمون مراحل اولّيةروندالتهاب رابلوكه مي كندودرصورتيكه التهاب شروع شده باشدموجب ازبين رفتن سريع التهاب وافزايش سرعت التيام      مي شود. ازمهمترين اثرات ضدالتهابي كورتيزول:

الف)كورتيزول غشاي ليزوزومهاراتقويت و ازپاره شدن آنهاجلوگيري مي كندالبته بايدبدانيم كه بيشتر موادآزاد شده به وسيلةسلولهاي آسيب ديده كه باعث روندالتهاب مي شوند،درليزوزومهاي اين سلولهامي باشند.

ب) به علّت اينكه موادآزادشده ازسلولهاي آسيب ديده كاهش مي يابدلذادياپدزگلبولهاي سفيد به درون بافت آسيب ديده كاهش مي يابد.

ج)كورتيزول باعث كاهش نفوذپذيري مويرگهاشده واين امرازدفع پلاسمابه داخل بافتهاجلوگيري مي كند.

د)كورتيزول باكاهش لنفوسيتهاوآنتي كورهادربافت ملتهب،باعث كاهش شدّت واكنشهاي بافتي درجريان التهاب مي شوند.

ه)اينترلوكين1 كه يكي ازمحرّكهاي اصلي سيستم كنترل درجةحرارت هيپوتالاموسي استازگلبولهاي سفيدترشّح مي شود.كورتيزول ترشّح اين مادّه راازگلبولهاي سفيدكاهش مي دهدوباعث پايين آمدن تب مي شود.كاهش درجةحرارت به نوبةخود ميزان گشادي رگ راكاهش مي دهد.

5-رفع شرايط ناگواربدني وروحي مانند:بيماريها،گرماياسرماي شدبد،اعمال جرّاحي، واردشدن ضربه هاي دردزابه بدن وشوكهاي عصبي وعاطفي.

دربسياري ازشرايط ناگوارمثل گرسنگيها،شكنجه هاويامصيبتهايي كه براي انسان ايجادمي شودمقداراين هورمون دربدن افزايش مي يابد مقاوت وصبروتحمّل انسان رادرتحمّل آن سختي افزايش مي دهدولذاازاين هورمون به عنوان هورمون صبرهم تعبيرشده است.

 (احتمالاًاين اثركورتيزول ازمورداستفاده قراردادن اسيدهاي آمينه وچربي براي انرژي ناشي مي شود كه دسترسي بدن رابه انرژي بيشترمي كند.)

*چراترشّح درازمدّت كورتيزول موجب سركوب سيستم ايمني مي شود؟

كورتيزول تكثيروتعدادائوزينوفيلهاولنفوسيتهارادرخون به طوربارزي كاهش مي دهد(مشاهدةلنفوسيتوپني ياائوزينوپني يك ضابطةتشخيصي مهم براي توليدبيش ازحدّكورتيزول به وسيلةغددفوق كليه مي باشد.)مقدارزيادكورتيزول موجب آتروفي بافتهاي لنفي دربدن شده به طوري كه لنفوسيتهايTوميزان آنتي كورهاسريعاًدربدن كاهش مي يابددراين حالت سطح ايمني به خصوص همورال دربدن پايين مي آيدوخيلي ازبيماريهايي كه درحالت عادي كشنده نيستنددراين حالت براي بدن كشنده مي شوند.البته ازاين خاصيت كورتيزول براي جلوگيري ازپس زده شدن پيوند استفاده مي كنند.

نویسنده : باقری(دبیرزیست ناحیه۳ قم)


موضوعات مرتبط: مطالب علمی
برچسب‌ها: دستگاه درون ریز, هورمون, ایمنی
[ جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ ] [ 20:34 ] [ حسن باقری ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به وبلاگ گروه زيست شناسي ناحيه 3 قم خوش آمدید .

روز حضور در گروه : دوشنبه ها

تلفن تماس : 6624745 - 025
آدرس پست الکترونیکی:
111h.baghery@gmail.com
امکانات وب
قالب بلاگفا حافظ پارس خودرو